Welkom op mijn website

Zorg voor jezelf en elkaarNatuurlijk is het goed om stil te staan bij jezelf.
Om voor jezelf te zorgen.
Je bent het waard.

Natuurlijk is het goed om stil te staan bij elkaar.
Om voor elkaar te zorgen.
Jullie relatie is het waard.

Het leven is:
zowel gemakkelijk als moeilijk
zowel verdrietig als blij
zowel ingewikkeld als simpel
ook dat van jou
ook dat van jullie

Samen met mij kun jij je kansen
en mogelijkheden ontdekken.

Als je een partner hebt
kunnen jullie samen ontdekken
wat jullie liefde voor oplossingen biedt.

Als dit je aanspreekt hoor ik van je.
onderschrift

Professioneel, gelijkwaardig en inspirerend

Wie ben ik?


Hulpverlener

Maria Mesman

Ongeveer 30 jaar geleden ben ik gestart als hulpverlener. Ik ben nooit een hulpverlener geweest die “het wel op zou lossen”. Ik ervaar het als mijn taak om jou je eigen weg te laten zoeken. Op een andere manier nieuwsgierig kijken brengt nieuwe verrassende oplossingen. Als er sprake is van een relatie dan gaan we op zoek naar de krachten en mogelijkheden binnen jullie relatie om deze vorm te geven. Het is belangrijk voor mij om een sfeer te creëren waarin jij of jullie mogen zijn wie je bent in een omgeving waar je je op je gemak voelt. Trefwoorden voor mijn hulpverleningsstijl zijn dan ook: Professioneel, gelijkwaardig en inspirerend.

Beroepsvorming

Werkervaring

Onderwijs en speciaal onderwijs
Video-interactie begeleider
Schoolmaatschappelijk werker
Trainer/groepswerker
Counselor/coach
Pschosociaal therapeut
Systeem-theoretisch werker
Relatietherapeut (EFT methodiek)

Systeemgericht werken

Counselor / coach / psychosociaal therapeut

Bedoeling is een professional te zijn die je/jullie helpt het verstoorde evenwicht in je/jullie leven te herstellen. Maar ook mogelijkheden te versterken die je/jullie helpen om in de toekomst met een problematische situatie om te gaan. Als professional doe ik dit vanuit degelijke, wetenschappelijk onderbouwde opleidingen.

Je bent verbonden met andere mensen in allerlei verschillende situaties. Het is belangrijk om jezelf in die situaties te begrijpen. Dat is tevens ingewikkeld omdat de situaties steeds veranderen en anderen anders over zaken kunnen denken. Een geinteresseerde nieuwgierigheid naar jezelf, elkaar en je/jullie omgeving kan daarbij helpen. Zo kunnen jouw/jullie kansen en mogelijkheden helder worden en zijn ze klaar om te gaan gebruiken.

Opname van omroep Helmond kort na de start van de praktijk:

EFT relatietherapeut


Emotionally Focused Therapie (EFT).
Ik heb me geschoold in deze methodiek omdat het aansluit bij mijn visie op hulpverlenen.

Krachten in mensen (re)mobiliseren.

Als jullie aan jullie relatie willen werken dan verhelderen we met deze methodiek, in een veilige omgeving, hoe het er met jullie relatie voor staat. Jullie leren patronen ontdekken die een rol spelen binnen jullie relatie. Deze patronen hebben hun effect op het gevoel van verbondenheid. Ze hebben effect op het gevoel van: “Ben je er wel voor mij?”. Tijdens de sessies werken we toe naar een veilige verbondenheid waarbij elk mag zijn wie hij is. Zo leren jullie gebruik maken van jullie liefde voor elkaar om jullie relatie vorm te geven op jullie manier. EFT is een methodiek die gebaseerd is op respect, integriteit, aandacht, zorgvuldigheid en bovenal veiligheid.

Autismebegeleider / Behandelaar


Het gaat ook dan om het zoeken naar je eigen kracht en mogelijkheiden. Jij geeft jouw leven jouw vorm. Relatiebegeleiding als een van de twee ASS kenmerken heeft. We maken gebruik van de EFT-methodiek om tot een meer emotionele verbintenis te komen.

Individueel/Groep

Mogelijkheden

Je kunt voor een individueel traject terecht bij Zorg voor Jezelf en Elkaar. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij een van de volgende groepen (bij voldoende deelnemers):

Pass op jezelf
Groep voor mensen die een partner hebben met een autisme spectrum stoornis. Deze training maakt mensen bewust van hun eigen krachten en mogelijkheden in relatie met een partner met ASS.


ASS in de relatie
Een groepsmodule gegeven door het Regionaal Autisme Centrum. Stellen werken aan het communicatieve aspect van hun relatie.

Verder kunnen in overleg cursussen/trainingen op maat gemaakt worden.

jij, jouw plan van aanpak

Werkwijze


 • Kennismakingsgesprek

  Tijdens het kennismakingsgesprek formuleer ik mijn vragen zo dat je/jullie uitgedaagd worden je eigen antwoord te geven. Je/jullie hulpvraag wordt zo helder. Na dit gesprek bepalen we of we samen aan het werk gaan. Als we gaan samenwerken maken we een plan van aanpak.

 • Plan van aanpak

  Je/jullie hulpvraag krijgt een plaats in je/jullie leven. Het gaat om jouw leven in jouw omgeving. Jouw/jullie plan om je hulpvraag aan te pakken. Omdat je de mogelijkheid krijgt om jouw eigen weg te zoeken wordt het een plan wat precies op jouw maat is. Je maakt op deze manier keuzes die je passen.

 • Begeleiding

  We gaan breed inventariseren waar je kansen en mogelijkheden liggen.

  Naast het praten met elkaar werken we met beelden, denk aan foto’s, symbolen, tekeningen, muziek, verhalen enz. We zoeken manieren van werken die het best bij je passen. Het is gebleken dat veel mensen, door gebruik te maken van deze methodieken, snel tot de kern van hun vraag komen. Door op een andere manier met je vraag bezig te zijn kun je ook onverwachte ontdekkingen doen. Denk hierbij aan nieuwe inzichten en verrassende oplossingen.

  In relatietherapie wordt gebruik gemaakt van de EFT-methodiek.

  Ook zoeken we manieren om stil te staan bij jezelf en daarin rust te vinden. Denk o.a. aan mindfull met het leven omgaan. Vriendelijk leren zijn voor je eigen mogelijkheden en zaken waar je tegen aan loopt. Het gaat hierbij altijd om het vinden van je eigen manier.

 • Rapportage

  Je krijgt, als we dat zo afgesproken hebben, van een gesprek een digitaal verslag in steekwoorden. Bedoeling van dit verslag is dat het een werkpapier is. Je kunt het zelf aanvullen. Het is een herinnering aan de zaken die aan de orde zijn gekomen. Het kan inspireren tot doorgroeien.

  Van de relatietherapie wordt geen verslag gemaakt.

Aandacht, rust en zorg

Praktijk


Boek

Een bus vol alleen op weg naar samen


Speelt autisme een rol in jouw leven?
Of is er sprake van een vermoeden van autisme?
Weet je niet zo goed hoe je hiermee om moet gaan?
Denk je dat er geen gesprek mogelijk is?
Zou je zelf ook zo graag gezien en begrepen willen worden?

Dan is dit boek een aanzet tot de groei naar een fijnere situatie.

Extra informatie

In ‘Een bus vol alleen op weg naar samen' laat een interviewer een familie aan het woord waarin autisme een grote rol speelt. Dit fictieve verhaal is gebaseerd op de talloze gesprekken die ik met mijn cliënten gevoerd heb in de 35 jaar dat ik werkzaam ben als psychosociaal therapeut, relatietherapeut en groepswerker. Het boek laat je kennismaken met alle leden van het gezin. Doordat het verhaal opgetekend is in interviewstijl toont het op heldere wijze hoe ze zich op verschillende manieren tot autisme verhouden.


Zij worden geïnterviewd

Zij laten je voelen wat autisme met hen doet.

Zij laten je zien wat hun perspectief is.


Het boek kan een inspiratie zijn voor jou.

Jij als partner

Jij als vader of moeder

Jij als oma of opa

Jij als broer of zus

Jij als kind

Jij als buurvrouw, vriend,

Jij als werker

Als mens


Er kan zoveel onmacht, pijn en verdriet zijn als autisme een rol speelt in je leven. En dat terwijl eenieder het goed bedoelt en niets kwaads in de zin heeft.


Je kunt erkenning en herkenning in dit boek vinden.

Maar ook kan het je stimuleren tot begrip voor elkaar.


Het boek ‘Een bus vol alleen op weg naar samen’ kan tevens een rol spelen in de hulpverlening en in het onderwijs.


Als behandelaar of begeleider van mensen met autisme:

Als je behandelaar of begeleider bent, kun je dit boek als methodisch instrument gebruiken bij behandeling en begeleiding van mensen die gediagnosticeerd zijn met ASS en hun gezin. Je kunt het verhaal van Margreet, Jan, Kristel, Jeroen, Pieter en Nel gebruiken als uitgangspunt van je gesprek.


Maken jouw cliënten dit ook mee?

Wat is hetzelfde? Wat is anders?


Omdat het verhaal over iemand anders gaat, is het minder pijnlijk en daardoor wellicht beter bespreekbaar. Vanuit jouw deskundigheid kun je de juiste vragen stellen en afstemmen op jouw clienten. Zo kun je mensen helpen om hun eigen vraag te formuleren. Ze kunnen zo zelf, samen met jou, te zoeken wat de weg is naar een fijnere toekomst. Je hanteert zo de narratieve methode om hulp te verlenen met het verhaal van een fictieve familie als hulpmiddel. Pak met elkaar dit aanbod aan en zie het als een stimulans ter verbetering van communicatie.


Hulpverlener algemeen:

Als je hulpverlener bent kun je mensen tegenkomen die gediagnosticeerd zijn met autisme. Dit boek geeft je een inkijkje in hun leven. Tegen welke zaken lopen ze op contactueel gebied aan. Hoe ervaren hun partners en kinderen het. Dit boek helpt je af te stemmen op de mensen waar je mee werkt.


Onderwijs:

Als leerkracht wil je inzicht in de leefwereld van je leerlingen. Ook als dat kinderen zijn met autisme. Wat maken ze thuis mee? Met welke basishouding help je zo’n kind het best. Dit boek helpt je ook vragen te stellen aan hun ouders omdat je een inzicht krijgt in een thuissituatie. Daardoor kun je ook begrip krijgen voor hun ouders. Zo kom je tot een betere samenwerking en schoolklimaat voor je leerling.


Een korte intro van het verhaal:

Een interviewer laat een familie aan het woord waarin autisme een grote rol speelt.


Margreet en Jan hebben het niet gemakkelijk gehad in hun huwelijk.

Wat zo mooi begon, kreeg een donkere sluier vanaf het moment dat Margreet zwanger werd.

Ze had het gevoel er alleen voor te staan. Helemaal alleen.

De zoon die ze kregen, Pieter, baarde veel zorgen.

Margreet was machteloos, soms zelfs hopeloos.

Jan ook.

Hij probeerde zichzelf uit alle macht staande te houden. Maar meestal lukte dat niet, waardoor er escalaties volgden.

Hij zou zo graag rustig worden, terwijl hij sleutelde aan zijn grote passie, zijn LLOYD LT.

Het kleine droombusje uit zijn jeugd.

 

Een droeve jeugd voor zoon Pieter in dit gezin.

Een machteloze vader.

Een machteloze moeder.

Een machteloos kind.

 

De geschiedenis lijkt zich te herhalen in Pieters relatie.

 

Pieters zoon Jeroen wordt gediagnosticeerd met autisme.

Opa Jan staat anders in het contact met zijn kleinzoon.

Hij wil de wereld minder zwaar maken voor deze kleine man.

Schoorvoetend lukt het hem om te gaan praten over zijn onmacht.

Dit biedt hoop voor de toekomst. Voor allemaal.”

Cliënten

Reflecties


Omgaan met mezelf
Jeroen, 20 jaar

Ik voelde de spanning regelmatig enorm oplopen. Dat was niet goed voor mezelf en ook niet voor mijn omgang met anderen. Ik zou dan heel boos kunnen worden. Omdat ik dat niet meer wilde heb ik hulp gezocht. Nu weet ik hoe het werkt bij mij. Ik herken mijn signalen en heb minder de neiging de schuld bij een ander te leggen. Ik weet nu wat ik kan doen om rustiger te worden en kan daardoor beter met situaties omgaan.

Grenzen aangeven
Marjolijn, 35 jaar

Ik heb veel aan de begeleiding gehad. Ik kan beter mijn eigen grenzen aangeven, voel me meer ontspannen en sta steviger in mijn schoenen. Ook ben Ik me gaan realiseren dat ik zelf iets kan doen aan de dingen waar ik tegen op zie. Ik spreek mijn partner nu aan op zijn aandeel in de relatie en de opvoeding. Het voelt goed dat het gezin weer meer door twee gedragen wordt. Ook is het heel fijn is dat ik mijn humor weer terug gevonden heb en veel meer mezelf geworden ben.

Betere toekomst
Jasper, 23 jaar

Ik heb contact gekregen met Maria omdat het me maar niet lukte een opleiding af te maken en werk te houden. Ook thuis had ik de ene ruzie na de andere. Door de gesprekken heb ik geleerd naar mezelf te kijken en hulp te vragen als ik het nodig heb. Het heeft nu tot gevolg dat ik uitzicht heb op een diploma, een goede werkkring heb en vooral dat ik weet wat ik kan.

Leerzame cursus
Jannie, 55 jaar

Ik heb de cursus als heel prettig ervaren. In de groep zijn veel dingen duidelijk geworden. Ook ben ik me bewust geworden van mijn eigen mogelijkheden. Ik mag er zijn. Het lukt me nu ook om mijn partner de ruimte te geven om zichzelf te laten zien en problemen bespreekbaar te maken. Onze relatie is duidelijk verbeterd. Ook familieleden kan ik nu betrekken. Het is zo fijn dat er begrip en steun is.

zakelijk

Praktische informatie


Tarieven


INDIVIDUELE HULPVERLENING:
> Kennnismakingsgesprek:
€25,00 (geen BTW heffing)
> Consult 1 persoon :
€65,00 per uur (geen BTW heffing)
> Relatietherapie :
€97,50 per anderhalf uur (geen BTW heffing)

DEELNAME AAN EEN GROEP:
prijs op aanvraag

ONTWIKKELEN EN GEVEN VAN TRAININGEN OP MAAT:
prijs op aanvraag

Privacy


Er wordt geen informatie verstrekt aan derden. Jij bepaalt of je anderen informeert. Als dat afgesproken wordt krijgt je na elk contact een digitaal verslag. Als contact met een derde nodig geacht wordt zal dat met je besproken worden.

UITZONDERING:
Wanneer jij of anderen gevaar lopen vervalt bovenstaande privacy bepaling. In dat geval zal contact opgenomen worden met de noodzakelijke instanties.

Betaling


Aan het begin van de maand krijg je een factuur over de afgelopen maand. Deze dient binnen 30 dagen na de factuurdatum overgeschreven te zijn. Bij deelname aan een groep betaling vooraf.

Afzegging afspraak


Afspraken kunnen kosteloos afgezegd worden tot 24 uur voor aanvang. Daarna breng ik ze geheel in rekening. Voor afspraken op maandag geldt dat ze uiterlijk de vrijdag ervoor om 10.00 uur ’s ochtends afgezegd moeten zijn om niet in rekening gebracht te worden.AVG


Register van verwerkingsactiviteiten Bekijk PDF

Zakelijke gegevens


T +31 6 28 25 54 56
E zorgvoorjezelf@mariamesman.nl

Swalmstraat 7
5704 GZ Helmond

KVK: 60461004
Rabobank: NL16RABO016687396
AGB Code: 90/100669
Praktijkcode: 90/060279

Indien aanvullend verzekerd zijn kosten mogelijk declarabel:

RBCZ
Licentienummer: 401194 R
Vergoedingenlijst LVPW
Lidnummer: 844
Vergoedingenlijst Psychosociale therapie is declarabel bij zorgverzekeraars: Vergoedingenlijst SCAG
Klachten

Kennis maken

Contact


Telefonisch ben ik te bereiken op het volgende nummer: +31 6 28 25 54 56 .
Bereikbaarheid

Locatie


Design by SUGARBELLY